ISO 9001:2015 Belgelendirme

ISO 9001:2015 Belgelendirme

ISO; International Organization for Standardization ‘ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization For Standardization–ISO) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 NEDİR? 
Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu). ISO 2015 yılında en son revizyonunu yapmış ve standardı güncellemiştir.(ISO 9001:2015) Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

NEDEN ISO 9001 ?

 1. Kurumsal Bir Yapı,
 2. Süreç Ve Sistem Odaklı Etkin Bir Yönetim.
 3. Hedefler Ve Verilerle Daha Etkili Yönetim
 4. Kârın Ve Verimliliğin Artması.
 5. Müşterinin Güven Duygusunun Artması
 6. Müşteri Odaklı Bir Çalışma Anlayışının Benimsenmesi
 7. Kalite Belgesi İle Pazar Avantajı
 8. Maliyetin Azalması,
 9. Çalışanların Tatmini,
 10. Kuruluşta Kalite Anlayışının Ve İmajının Güçlenmesi,
 11. Tedarikçiler İle İyi İlişkiler, Tarafların Tatmini Ve Gelişmesi,
 12. Etkili İletişim,
 13. Firmada Bilgi Akışını Düzenler Ve Sağlıklı Bir Şekilde Uygulanmasını Sağlar,
 14. Süreçlerin Etkin Kontrolü,
 15. İadelerin Azalması,
 16. Hataların Daha Çabuk Fark Edilmesi Ve Önlenmesi,
 17. Müşteri Şikâyetinin Azalması

Bu gönderiyi paylaş